DGI INFO


Petanque 2013 - Næstved

Målsætning for et DGI petanquestævne.


Formålet med et petanquestævne er ved oplevelser, samvær, udfordringer og nye bekendtskaber, at styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter.


Et DGI petanquestævne er et arrangement, hvor deltagere på tværs af alder og køn får en helhedsoplevelse.


LDM +60 double 

28. juli 2019